Islamofobi: Ett begreppspapper

Detta begreppspapper definierar islamofobi och förankrar det i en svensk kontext. Pappret baseras på läsningar av närmare 40 olika definitioner och beskrivningar från organisationer, forskare och skribenter världen över.

Förmildra, försvåra och förhindra: Verktygslåda för en farlig politisk samtid

Den regering som kom till makten 17 oktober 2022 innebär en ny tid. Verktyglådan ger förslag hur man kan börja arbeta utifrån mottot ”förmildra, försvåra och förhindra”.

Om muslimer och islam i riksdagen

Rapporten Om muslimer och islam i riksdagen är från vårt tidigare arbete som Nyans:Muslim, och undersöker hur begreppen muslim och islam nämns i riksdagen under våren 2019.

Muslimer och islam i media 2018

Rapporten Muslimer och islam i media 2018 är från vårt tidigare arbete som Nyans:Muslim. Rapporten är till för att synliggöra den repetitiva aspekten av ämnen som rör islam och muslimer i media.

Vem talar om islamofobi?

Rapporten Vem talar om islamofobi? är från vårt tidigare arbete som Nyans:Muslim. Rapporten undersöker vilka och vem som nämner ordet islamofobi i medier.

Moskéer och muslimska föreningslokaler – under hot

Rapporten Moskéer och muslimska föreningslokaler – under hot är från vårt tidigare arbete som Nyans:Muslim, och visar på den kontext av hot och attacker som svenskmuslimska moskéer och föreningar existerar under.

Sammanställning av slöjdebatten 2008-2015

Denna sammanställning är från vårt tidigare arbete som Nyans:Muslim, och visar på hur slöjdebatten mellan 2008-2015 ser ut.