INSAN är en partipolitisk obunden information- och utbildningsplattform som bildades 2014 under namnet Nyans:Muslim. Efter åtta verksamma år byter vi namn till INSAN som står för Institutet för Samhällsanalys.

INSANs arbete syftar till att ta fram rapporter, analyser och sammanställningar om rasism och i synnerhet islamofobi, samt att främja folkbildning inom samma område genom samtal, föreläsningar, kurser och studiecirklar.

INSAN vill:

  • Skapa teoretiska grundförutsättningar för grupper som utsätts för rasism att själva kunna formulera ett arbete mot rasism och för en värld utan rasism.
  • Skapa fakta- och diskussionsunderlag för organisationer, myndigheter, företag och informella grupper som möjliggör för dem att fatta informativa beslut om frågor som rör rasism.
  • Påverka samhällsdebatten med syfte att försvaga och eliminera rasistiska strukturer.

INSAN är med i många formella och informella sammanhang och sitter med i nationella så väl som internationella samverkansråd. Verksamheten får inget ekonomiskt stöd från myndigheter eller organisationer i Sverige eller utomlands. INSAN drivs helt på ideell basis.

Den nuvarande redaktionen leds av Amanj Aziz. För förfrågningar om samarbete, föreläsningar, samtal eller andra frågor, maila då oss på [email protected].

Vårt tidigare arbete som Nyans:Muslim går att läsa på www.nyansmuslim.se.

Tidigare verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019