Svenska moskéer och muslimska lokaler har länge varit under hot, men troligtvis aldrig som nu. INSAN kan nu visa på att det sker ett systematiskt försök att riva, stänga ner, förhindra eller villkora moskéverksamhet i Sverige från en rad olika aktörer sedan en tid tillbaka. Aktörerna agerar ibland på egna ideologiska grunder och ibland mer koordinerat. Ibland sammanfaller de trots olika läger i debatten. De är allt från liberaler till högerextrema och de agerar genom att demonisera, attackera, sprida desinformation om moskéer eller genom politiska förslag som syftar till att försvåra tillvaron för muslimer och muslimska mötesplatser.

I slutet av november 2023 säger Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson: ”På sikt behöver vi börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället”. Uttalandet kommer efter ett par artiklar som problematiserar svenska moskéer. Men uttalandet sätter också igång en rörelse som genom olika uttalanden och påståenden stödjer en idé om en extrem villkorad tillvaro för svenska muslimer och framförallt bönelokaler och moskéer.

INSAN kan visa att det sedan en tid tillbaka har skett en intensiv attack från olika aktörer som försöker att begränsa och påverka religionsfriheten för svenska muslimer. Dessa aktörer hänvisar ibland till varandra och citerar varandra samtidigt som de representerar olika ideologiska läger.

Nedan följer därför en tidslinje över hur angrepp på moskéer intensifierat sedan november 2023.

19 november 2023, ca en vecka innan Jimmie Åkesson säger att han vill stänga och riva moskéer, publicerar Expressen en krönika skriven av Sofie Löwenmark som attackerar insamlingar för moskéer i Sverige. Löwenmark kallar moskéerna för “farliga” och “salafistiska”. Dagen efter, 20 november 2023 plockar högerextrema och nationalistiska Samnytt upp krönikan och gör en artikel baserat på det. De kopplar moskéer till “judehat” och kallar det “salafistiskt megaprojekt”. Några dagar efter, 25 november 2023, uppmärksammar flera medier att Åkesson säger att han vill stoppa all nybyggnation av moskéer och även kunna riva och konfiskera befintliga moskéer.

Dagarna efter Åkessons uppmaningar och uttalanden är det flera stora opinionsbildare som reagerar och välkomnar det. 26 november 2023 lägger författaren och opinionsbildaren Katerina Janouch upp en status på X om att inga fler moskéer ska tillåtas i Sverige. Hon skriver även “Riv dem”. Inlägget har setts närmare 40 000 gånger och har över 1000 gillningar och 179 retweets. 29 november 2023 lägger debattören Rebecca Weidmo Uvell upp en bloggartikel på sin blogg med rubriken “Ruttna moskéer i Sverige”. I bloggartikeln framställer hon moskéer som “nav” för “extrema miljöer” och mycket mer. 30 november 2023 välkomnar Timbro och deras tidning Smedjan Åkessons uttalande om moskéer genom skribenten Sofie Löwenmark. I artikeln problematiserar hon bland annat religionsfriheten kopplat till muslimer. 1 december 2023 kommenterar debattören Magnus Ranstorp Åkessons uttalande. Han välkomnar nedstängningar som ett “krafttag mot islamism”. Inlägget har setts närmare 25 000 gånger.

1 december 2023 publicerar Nya Wermlands-Tidningen, NWT, en ledare av Carolin Dahlman som argumenterar för att stoppa stöd till moskéer, men även kyrkor. 8 december 2023 publicerar tidningen ETC en intervju med riksdagsledamoten Nima Gholam Ali Pour som kallar moskéer för “ondskans näste”. 20 december 2023, publicerar Sydsvenskan en debattartikel med Jimmie Åkesson och Magnus Olsson från Sverigedemokraterna där de återigen påpekar att moskéer bör villkoras, övervakas och begränsas.

Ali Pour har även lagt en interpellation 13 februari 2024 till regeringen med rubriken “Avveckling av moskéer” . Denna interpellation kommer att diskuteras och besvaras 8 mars 2024 av socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.

30 januari 2024 publicerar den kristna tidningen Världen idag en artikel av apologeten Tomas Samuel som kallar moskéer för “centrum för politisk och jihadistisk förberedelse”. 4 februari 2024 publicerar bloggen Doku.nu en artikel skriven av Sofie Löwenmark och Lars Jonsson där de påstår att moskéer sprider ”judehat” och ”jihad”. Denna artikel plockas upp av liberala Göteborgs-Posten, som genom sin skribent Naomi Abramowicz publicerar en ledare 9 februari 2024 där de påstår att moskéer i Sverige ”sprider judehat och extremism”.

Dessa aktörer förenas, trots deras skilda ideologiska grunder, av en aggressiv islamofobi som de uttrycker genom att angripa, demonisera och hota svenska moskéer. Den yttersta konsekvensen av detta är att moskéer riskerar att utsättas för hatbrott, vilket de blir ständigt, eller att stängas ner och rivas. Men det finns också en annan mer subtil och lömsk konsekvens av angreppen mot svenska moskéer. Genom att demonisera och stigmatisera svenska moskéer skapar man en tillvaro för muslimer som innebär att man antingen underkastar sig och konformerar till rasistiska krav på assimilation eller lämnar landet. Något som åtminstone extremhögern och moderata debattörer förespråkat och kallat för ”kulturell intolerans”; en idé som går ut på att genom att motverka och demonisera muslimer och muslimska uttryck, så tvingar man muslimer att själva göra avkall på sin tro och praktiker kopplade till det för att kunna stanna kvar i Sverige.

Det säger sig självt hur allvarligt läget är. Svenska muslimers grundläggande rättigheter och friheter är i fara.

Amanj Aziz