I slutet av maj 2023 blev vi på INSAN informerade att Dr Hend gripits av svensk polis och satt i förvar hos Migrationsverket. Hon riskerar nu tortyr och även dödsstraff om hon deporteras till Egypten.

Dr Hend sökte asyl i Sverige år 2013 på grund av förföljelse i Egypten. De skäl för asyl hon har angett har varit välgrundade och baseras på att hon riskerar tortyr och att dömas till döden om hon sätter sin fot i Egypten igen. Den 4 maj 2023 informerades Dr Hend om att hennes asylansökan avslagits och att hon hade tre veckor på sig att överklaga detta beslut, något som lämnades in 22 maj 2023. Trots detta greps hon 26 maj 2023 av polisen. Hon avkläddes våldsamt i förvaret och hon har förvägrats sina mediciner mot bl a depression och blodproppar. Utöver detta har hon flyttats till ett förvar 400 km från sin familj, utan någon närmare förklaring.

FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som Sverige har undertecknat, förbjuder utvisning, återvändande eller utlämning av en person till en annan stat där det finns starka skäl att tro att den skulle vara i fara för att utsättas för tortyr (artikel 3.1). Enligt artikel 3.2 i konventionen skall frågan, om sådana skäl föreligger, avgöras med hänsyn till alla relevanta omständigheter, inklusive förekomsten i den ”berörda staten av ett konsekvent mönster av grova, uppenbara eller talrika kränkningar av de mänskliga rättigheterna”.

Sverige har erfarenhet av att utvisa förföljda människor till Egypten. De så kallade ”egyptensvenskarna” som utvisades år 2001 av den socialdemokratiska regeringen är ett sådant fall. De två deporterade utsattes för systematisk tortyr under tiden de satt fängslade i Egypten. FN kritiserade Sverige för utvisningarna och ansåg att Sverige brutit mot FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Utvisningen kallades av människorättsaktivister för ”den allvarligaste kränkningen av mänskliga rättigheter som hittills blivit känd i svensk terroristjakt”.

Sverige riskerar nu att upprepa erfarenheten med ”egyptensvenskarna” genom att utvisa Dr Hend. I sammanhanget är det dessutom anmärkningsvärt att Dr Hend var en av många heroiska personer bland vårdpersonal som arbetade under coronapandemin. Sedan 2019 har hon arbetat som läkare i Sverige.

I en polariserad tid har Sverige nedprioriterat mänskliga rättigheter. Gripanden av muslimska ledare sedan 2019 och förföljelse av politiskt aktiva kurder – båda med hjälp av vaga formuleringar och hemliga bevis är en allvarlig överträdelse och en oroväckande utveckling. Den stundande utvisningen av Dr Hend är ytterligare ett allvarligt fall som riskerar en människas liv.

Vi uppmanar därför Sveriges regering att stoppa utvisningen av Dr Hend, godkänna hennes asylansökan och säkerställa att mänskliga rättigheter återigen får en prioriterad ställning i Sverige.

Amanj Aziz

12 juni 2023