I år infaller ramadan runt 22 mars (+/- 2 dagar). Ramadan är en viktig högtid för världens muslimer och innefattar mycket mer än fastan. Högtiden är en tid av glädje och samling vilket innebär att det förutom fasta också är ett firande, en tid för reflektion och självrannsakan och en tid som betyder mycket för många familjer.

De senaste åren har vi på INSAN fått signaler om att många skolor runt om i Sverige haft en mycket negativ inställning till ramadan, där man tvingat med fastande barn och ungdomar till matsalen, hotat föräldrar med orosanmälan om barnet fastar och även skickat hem märkligt formulerade lappar där skolan tagit på sig att tolka Koranen för föräldrarna. Detta kunde vi bland annat se förra året i Huddinge kommun, som uppmärksammades av oss på sociala medier 6 april 2022.

Rätten till att fira och uppmärksamma religiösa högtider är del av religionsfriheten. Detta är en grundläggande mänsklig rättighet och skyddas i den svenska grundlagen. Rätten att begränsa detta får bara ske till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral, eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Om en begränsning anses vara giltig, måste begränsningen vara proportionerlig och rimlig. Skolan är skyldig att upprätthålla mänskliga rättigheter.

Muslimska barn och ungdomar behöver få sina mänskliga rättigheter respekterade och inte få sin identitet och religion förknippat med problem. Vi rekommenderar därför skolor följande:

  1. Gratulera barnen på ramadan och uppmärksamma högtiden i skolan. Detta är speciellt viktigt på skolor där många muslimska barn går.
  2. Upprätta en respektfull och värdig diskussion med föräldrar om fastande barn och ungdomar. Gå in i en sådan diskussion med avsikten att förstå och att muslimska föräldrar, precis som andra föräldrar, vill sina barn det bästa.
  3. Inför möjligheter för barn och ungdomar som väljer att fasta att kunna sitta i ett klassrum eller uppehållsrum när de andra barnen är och äter. Tvinga inte dem under några omständigheter att behöva titta på när deras kompisar äter.
  4. Låt tolkningar av regler för fastan vara föräldrarnas domän. Att t ex rådfråga en imam kan vara mycket skadlig då muslimer är en mycket heterogen grupp; alla muslimer följer inte samma tankeskolor, samma imamer eller ens besöker samma moskéer. Om en imam får en avgörande position för hur skolan ska förhålla sig till ramadan finns risk att det skapar onödiga konfliktytor.
  5. Se till inte förlägga prov eller viktiga skolmoment på eid-dagarna, som infaller runt 21 april (+/- 2 dagar).
  6. Bevilja de barn och ungdomar som vill ha ledigt på eid ledighet.

Amanj Aziz