Islamfobikonferensen är ett event som arrangerades för första gången 2016 av organisationen Morayma. Konferensen har därefter arrangerats årligen och 2018 tog Nyans:Muslim över. Från och med 2022 är INSAN ansvariga för konferensen.

Islamofobikonferensens syfte är att vara en mötesplats för nätverkande och folkbildning för personer som ser islamofobi som viktigt att bekämpa.

Mer info om Islamofobikonferensen 2022 kommer under hösten.